Följ K.W. Bruun Autoimport

Fortsatt stor tillgång på Citroën, DS, Peugeot och Opel i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2020 13:50 CET

PSA stänger tillfälligt sina fabriker i Europa för att undvika onödig spridning av Coronaviruset. Men svenska kunder som är intresserade av Citroën, DS, Peugeot eller Opel behöver inte vara oroliga – det finns gott om bilar kvar för den svenska marknaden.

– I dag har vi gott om lagerbilar för den absoluta merparten av våra modeller och kan fortsätta leverera till våra kunder även om produktionen gör ett tillfälligt uppehåll, säger Tobias Pettersson, VD för K.W. Bruun Autoimport, som ansvarar för importen av Citroën, DS, Peugeot och Opel till Sverige.

På grund av den accelererande spridningen av Coronaviruset, Covid 19, väljer PSA att stänga sina fabriker fram till och med den 27 mars. Detta innebär ett uppehåll av den normala produktionen i två arbetsveckor, för att på så vis undvika spridning av Covid 19 i PSA:s fabriker. K.W. Bruun Autoimport följer utvecklingen noga och har löpande diskussioner med PSA om situationen.

– Vi har en kontinuerlig dialog med PSA för att se till att vi får tillgång till kommande produktion när den återupptas och för att säkerställa att vi kan leverera bilar till den svenska marknaden. Signalen vi får från PSA är att detta tillfälliga uppehåll inte ska påverka vår biltillgång över sikt, säger Tobias Pettersson.

När det gäller den svenska bilmarknaden är intresset för Citroën, DS, Peugeot eller Opel fortfarande stort, även om Tobias Pettersson noterat en viss minskning av försäljningen. Därför arbetar K.W. Bruun Autoimport nu för att underlätta för sina återförsäljare på så väl kort som lång sikt.

– Just nu ligger mycket av vårt fokus på att skapa så goda möjligheter för våra återförsäljare som möjligt. Vi arbetar med en handlingsplan där vi säkerställer biltillgången över hela landet, fortsätter med våra tunga marknadsföringsinsatser och ser över hur vi kan hjälpa våra återförsäljare på bästa vis, säger Tobias Pettersson.

K.W. Bruun Autoimport AB ingår i den danska Interdan-koncernen och ansvarar i dag för importen av PSA-märkena Citroën, DS, Opel och Peugeot till Sverige.